Apel la contribuții

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”286″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_tta_tabs active_section=”1″][vc_tta_section title=”Descriere tematică” tab_id=”1546034404399-2b54a915-473a”][vc_column_text]Formă de apartenență la o comunitate cu specific identitar bine definit, dar minoritară în raport cu o națiune-gazdă, etnicitatea constituie un subiect de interes pentru cercetători în contextul geo-cultural actual, marcat de fenomene precum globalizarea – ca aplanare a diferențelor naționale/etnice, interculturalitatea și multiculturalismul – dialog și negociere cu celălalt, acceptare, descoperire, promovare asiduă a celuilalt, valorizare și valorificare a diferențelor etnice/naționale.

Tema etnicității se circumscrie problematicii mai ample a identității și alterității, a relației dintre majoritar și minoritar, angajând discuții despre politici ale integrării/excluderii, despre ipostaze ale realizării identitare, stereotipuri etnice și mărci identitare aflate la granița dintre realitate și ficțiune.  Ca figură a alterității, etnicul poate inspira senzația de amenințare, de mister, de fascinație sau curiozitate, el este o revelație a diferenței, reale sau imaginate, asumate din interior sau impuse din afară. Identitatea etnicului se încheagă la confluența dintre ceea ce este general-uman și ceea ce este particular, statutul său ilustrând în același timp dualitatea outsiderinsider. Pe de o parte, el este străinul ce amintește de spațiul și etosul unei alte comunități, din exteriorul granițelor țării adoptive.  El este conlocuitorul, aclimatizat, naturalizat în interiorul unui nou spațiu național. Printr-un proces de transplant cultural, dezrădăcinându-se parțial din solul culturii de origine, etnicul se îm-pământenește în cultura de adopție, conservându-și specificul, asimilând noi trăsături de la națiunea-gazdă, transferând în același timp din specificul său și comunității adoptive. Con-locuirea devine astfel un proces complex de întâlnire (ciocnire/cooperare) cu celălalt, de afirmare a specificului etnic, dar și de împrumut identitar reciproc.  

 

Revista Doc.Eu lansează apelul pentru un  nou număr, propunându-și ca prin articolele publicate să reliefeze complexa problematică subîntinsă de tema etnicității.

Axa 1 

Etnicii. Ipostaze ale alterității. Străinul și aproapele. O geografie a etniilor. Etniile în diacronie și sincronie.

Axa 2 

Persecuții etnice, conflicte interetnice, manifestările etnicului în istorie.

Axa 3

Reprezentări în literatură și artă. Folclorul etniilor. Literatură și artă create de etnici.

Axa 4

Mărci identitare. Gastronomie, vestimentație, tradiții, obiceiuri, credințe. 

Axa 5

Discursuri identitare. Povești reale – oameni, obiecte, locuri, întâmplări. Discurs politic, discurs juridic, discurs științific. Forme de consolidare și promovare identitară. Festivaluri, expoziții.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Norme de redactare” tab_id=”1546034404399-7d7939b8-8012″][vc_column_text]NORME DE REDACTARE

Indicații pentru autori: Articolele trimise spre publicare trebuie să fie originale, nepublicate parțial sau integral în altă revistă cu caracter științific, în format tipărit sau online. Întreaga responsabilitate asupra originalității lucrării revine autorului. 

Evaluarea articolelor se va face conform unei grile stabilite de recenzori. 

Articolele primite după data limită nu vor fi luate în calcul pentru numărul în curs de publicare. Termenul pentru confirmarea de primire este de 10 zile lucrătoare. 

Toate corecturile cerute de recenzori vor fi evidențiate prin culoarea roșie. 

În cazul în care cercetătorul refuză să facă modificările cerute de recenzori, articolul nu va fi acceptat spre publicare. Regula se aplică atât colaboratorilor externi, cât și membrilor comitetului de redacție.

Comanda revistei se face contra cost, iar autorii au obligația de a semna acordul de publicare, disponibil pe site-ul revistei, și de a cumpăra revista. Datele incomplete/fanteziste nu vor fi luate în calcul, iar revista nu va fi expediată autorului, chiar dacă acesta a achitat contravaloarea ei. Prețul fiecărui număr este stabilit de editură în funcție de numărul de pagini. 

Informații generale: 

 1. Se acceptă lucrări în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 2. Revista se adresează în special stundenților și doctoranzilor, însă sunt acceptate și articole ale profesorilor sau ale cercetătorilor.
 3. Articolele nu vor fi mai lungi de 5 pagini (spațiere la 1 rând), inclusiv bibliografia. Autorii care propun materiale originale (cercetări în arhive, studii pe manuscrise, prezentarea unor inedite, cercetări de teren) pot cere o derogare de la această regulă printr-un email adresat coordonatorului de număr (articole@doc-eu.com).
 4. Articolele în format Word, compatibil docx, vor fi expediate pe adresele articole@doc-eu.com, doc.eu2018@gmail.com. Autorii străini vor expedia materialele la următoarele adrese: articles@doc-eu2018, doc.eu2018@gmail.com. Fișierul va fi denumit după cum urmează: NUME.Prenume.Titlu. 
 5. Rezumatele vor fi așezate doar la ÎNCEPUTUL articolului. Acestea vor fi redactate în engleză sau franceză și vor fi urmate de câteva cuvinte cheie: Cambria, 11, bolduit.
 6. Afilierea instituțională a autorului, funcția ocupată și adresa de email vor fi trecute în prima notă de subsol. Revista își rezervă dreptul de a suprima prezentările biografice prea lungi sau redundanțele, fără a cere acordul autorului. Prin semnarea acordului de publicare de pe site, autorul acceptă condițiile impuse de revistă.

Norme de redactare: 

 

 • Titluri: 
 1. Titlul articolului, fără majuscule, va fi aliniat la dreapta și va fi urmat Prenume NUME (Ionel POPESCU).
 2. Afilierea instituțională (universitatea, facultate, departament și oraș), precum și adresa de email, vor fi date ca notă de subsol.
 3. Font titlu: Cambria, 14.
 4. Font subtitlu: Cambria, 12.
 5. Subtitlurile nu vor fi numerotare.
 6. Articolele vor fi însoțite de un rezumat în limba engleză sau franceză de maxim 10 rânduri.

 

 • Text: 
 1. Paginile nu vor fi numerotate.
 2. Font: Cambria, 12.
 3. Spațiere: 1.
 4. Aliniere: Justify
 5. Versurile vor fi aliniate stânga și centrat, după cum urmează:

Lu nasiddu paria cira chi adduma;  

La vucca, si la guardi, tu nni spinni;  

Li masciddi cchiù ghianchi di la scuma;

 1. Dacă citatele sunt într-o limbă străină, alta decât engleza sau franceza, în mod obligatoriu vor fi traduse într-o notă de subsol.
 2. Recomandăm evitarea oricărui tip de evidențiere a cuvintelor sau a conceptelor vehiculate în texte (italice, bold, sublinieri, numerotări etc.).

 

 • Imagini: 

Numărul maxim de imagini per articol este de 10. Pentru imaginile supuse drepturilor de autor, articolul trebuie să fie însoțit și de dovada plății (pe numele revistei și al editurii, pentru 50 de exemplare), precum și de contractul încheiat de autorul articolul cu instituția de la care se preia fotografia. Dimensiunea pentru imagini: 600×400 px/ 400×600 px.

Imaginile vor fi trimise separat, în format JPEG (denumite NUME.prenume.foto1, NUME.prenume.foto2 etc.). În text va fi marcat locul unde trebuie inserată fotografia, după cum urmează: Foto1, Foto 2 etc. Legendele foto vor apărea în text, sub Foto 1, Foto2.

 

 • Note: 
 1. Notele vor fi date la finalul citatului după modelul (Blecher, 1970: 7) și nu în subsolul paginii. În subsol, se vor reda DOAR comentarii ale autorului sau orice altă informație ce are relevanță pentru articol. Font pentru note de subsol: Cambria- 10.
 2. Citatele mai mari de 3 rânduri vor fi trecute într-un paragraf distinct (exergă), font 11, aliniere la 1cm, fără ghilimele, fără italice.
 3. Citatele ce nu depășesc 3 rânduri vor fi date în text și vor fi marcate prin ghilimelele specifice limbii române „…”.
 4. Orice observație privitoare la citate va fi făcută între paranteze pătrate [ ].
 5. În cazul în care se lucrează pe manuscrise, orice completare/propunere de descifrare sau lipsă în manuscris va fi marcată prin […], [propunere lecțiune/explicații].
 6. Titlurile de cărți sau de lucrări științifice vor fi scrise în italice.
 7. Doar autorii și lucrările din note se vor regăsi în bibliografie.
 8. Dacă citatea este indirectă, ea va fi precedată de apud. Totuși, se recomandă evitarea citării prin apud.
 9. Pentru articolele în limbă străină se vor adopta normele de redactare specifice limbii române, fără spațiere înainte de semnele duble (: ; ! ?). De asemenea, se vor folosi ghilimele limbii române: „Arhiva digitalizată funcționează de ani buni în țări ca Franța…”

Bibliografie :

 1. Numele și prenumele autorului vor fi date complet (PETRESCU, Camil), exceptând cazul când autorul însuși își prescurtează prenumele.
 2. Font : Cambria, 10, hanging.
 3. Pentru cărți: CASSIAN, Nina (1972), Lotopoeme, București, Albatros.
 4. Pentru antologii :

se trece numele coordonatorului urmat de an, titlu etc.

Ex. GRUNBERG, Laura (coord.) (2010), Introducere în sociologia corpului, Iași, Polirom.

 1. Pentru ziare/reviste: 

CESEREANU, Ruxandra (2009), „O aniversare întârziată:  M. Blecher. Corps, os, piele, sânge”, în Steaua 12, pp. 7-9.

 1. Surse web:

Bibliografia web este acceptată DOAR pentru interviuri, documente din arhive, imagini sau cărți (nepublicate în format letric). Trimiterea se va face sub forma :

NUME, Prenume, an, Titlul [online], accesat la data de [data].

Ex: MARTIN, Nicolas, Expérience de Stanford : sommes-nous tous des bourreaux en puissance ? [https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-jeudi-03-mai-2018] – consultat la data de [25/01/2019].

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Condiții de publicare” tab_id=”1546034635428-519ce72a-d492″][vc_column_text]

CONDITII DE PUBLICARE
1. Respectarea tematicii.
2. Respectarea normelor de redactare.
3. Exprimarea acordului de publicare cuprins în formularul de apel de pe site.
4. Obligativitatea achiziționării revistei.
5. Abonarea la newsletter.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bibliografie orientativă” tab_id=”1546034637764-c8a5dffa-4234″][vc_column_text]Nu exista elemente.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil-square-o” add_icon=”true” title=”ÎNSCRIERE ARTICOL” tab_id=”1546067106607-4570ae73-de1d”]


  Nota: Rezumat în lb. engleză, maxim 500 caractere.


  [mc4wp_checkbox]

  [/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]